Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat astăzi în ședință închisă dosarele celor patru candidați la funcția de Procuror General și a decis să admită toți candidații pentru funcția de Procuror General.

Totodată, CSP a stabilit data interviului pentru 28 noiembrie.

Până atunci, CSP a solicitat și urmează să recepționeze pentru fiecare candidat:

 • certificatul de integritate de la ANI;
 • certificatul de cazier privind integritatea profesională de la CNA;
 • informația referitoare la lipsa sau existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului, ordinii publice de la SIS;
 • certificatul medical privind starea sănătăţii de la Comisia privind verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie;

Acestea vor fi anexate la dosarele candidaților.

Potrivit Regulamentului privind modul de organizare, desfășurare și evaluare a rezultatelor selecției candidatului la funcția de Procuror General, aprobat de CSP în ședința din 19 noiembrie, CSP selectează candidatul în trei etape:

 • examinarea dosarelor candidaților;
 • interviul;
 • evaluarea rezultatelor și nominalizarea candidatului care să fie propus pentru numirea în funcția de Procuror General.

Astăzi, în primă etapă au fost examinate dosarele a patru candidați, selectați anterior de Comisia pentru preselecția candidaților la funcția de Procuror General:

 • Oleg Crîșmaru;
 • Vladislav Gribincea;
 • Veaceslav Soltan;
 • Alexandr Stoianoglo.

CSP a recepționat lista celor patru candidați la 18 noiembrie, iar potrivit Regulamentului aprobat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționarea listei decide, în ședință închisă, printr-o hotărâre motivată, asupra admisibilității și gradului de corespundere a lor cu condițiile pentru funcția de Procuror General.

Etapa interviului urmează să se desfășoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării de către Consiliu a listei candidaților preselectați și a dosarelor acestora. Candidatul la funcția de Procuror General se poate retrage din concurs până la intervievare.

După desfășurarea interviului, CSP va propune președintelui țării candidatul care a acumulat cel mai mare punctaj.

În caz de punctaj egal, Consiliul decide prin votul a 2/3 din membrii prezenți candidatul care va fi propus Președintelui pentru numirea în funcția de Procuror General.