Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a modificat componența nominală a Comisiei permanente pentru instruire. Potrivit unei hotărâri a CSP, din componența acesteia vor face parte:

– Dumitru Obadă, procuror în Procuratura Anticorupție;

– Elena Neaga, procuror în Secția analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;

– Tatiana Gulea, procuror, șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale;

– Ion Guceac, membru al Consiliului Superior al Procurorilor;

– Lucreţia Zaharia, procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale;

– Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupţie;

– Dumitru Purici, procuror detașat la Institutul Național al Justiției.

Potrivit Regulamentului Comisiei permanente pentru instruire acesteia îi revin următoarele funcții:

  • evaluarea anuală, în comun cu Secția resurse umane a Procuraturii Generale, a necesităților de formare a:

- procurorilor;

- inspectorilor din cadrul Inspecției procurorilor;

- consultanților procurorilor;

  • elaborarea și prezentarea CSP-lui a proiectului planului anual de instruiren continuă.
  • acordarea de suport CSP-lui, în vederea înaintării de recomandări pentru Institutul Național al Justiției privind amendarea planurilor de instruire inițială și continuă.

Comisia a fost creată în anul 2018. Din vechea componență a fost exclus Sergiu Vasiliu. Acesta a fost înlocuit de Dumitru Purici.