Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în calitate de organ de autoadministrare judecătorească, inițiază procesul de modificare a cadrului normativ existent ce se referă la activitatea sistemului judecătoresc.

Astfel, CSM face apel către toți juriştii şi reprezentanții societății civile să înainteze propuneri privitor la îmbunătățirea cadrului legal ce ține de justiție, având drept scopul elucidarea tuturor problemelor de ordin legislativ, precum și în vederea asigurării transparenței în procesul decizional.

Actele normative care vizează activitatea sistemului judecătoresc pot fi accesate în format electronic pe pagina web a CSM la compartimentul Legislația.

Propunerile pot fi expediate la adresa de e-mail aparatul@csm.md, până în data de 15 decembrie, inclusiv.

Propunerile recepționate vor fi sistematizate de către CSM, iar ulterior un grup de lucru, compus din judecători, reprezentanți ai instanțelor de judecată și ai CSM, va analiza și se va pronunţa asupra  necesității implementării propunerilor. Decizia adoptată de Grupul de lucru va fi examinată la ședința Plenului CSM.