Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmeaă să examinezi astăzi subiectul convocării Adunării Generale a Judecătorilor. Subiectul a fost inclus pe Ordinea de zi suplimentară a ședinței Consiliului.

Potrivit legislației, Adunarea Generală a Judecătorilor este convocată anual în şedinţă ordinară. Adunarea este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a judecătorilor în exerciţiu. Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorităţii simple a judecătorilor prezenţi şi se semnează de către preşedintele şi secretarulşedinţei fiind numerotate în ordine consecutiv.

Amintim că, la sfârșitul anului trecut, la 27 septembrie, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Judecătorilor, care s-a finalizat cu ridicarea mandatelor membrilor permanenți și supleanți în CSM. Legalitatea Hotărârilor nu a fost însă recunoscută de Consiliu, având loc mai multe procese de judecată legate de contestarea acestora.

Ulterior, în data de 25 octombrie, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Judecătorilor 2, la care urmau să fie aleși noii membri ai CSM. Întrunirea însă nu a avut loc din lipsă de cvorum.