Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz pozitiv proiectului Ministerului Justiției privind evaluarea condițiilor de detenție din instituțiile penitenciare. Autoritatea spune că adoptarea acestor reglementări este actuală și necesară. Avizul a fost publicat, recent, pe pagina CSM.

Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii susține că proiectul prevede crearea unui mecanism imparțial de evaluare sistematică a condițiilor de detenție pentru a furniza judecătorului de instrucție date veridice în scopul soluționării juste a plângerilor depuse de condamnați în vederea oferirii despăgubirilor despăgubirea pentru condițiile de detenție precare. Comisia de evaluare a condițiilor de detenție din instituțiile penitenciare va desfășura activitatea la fața locului în baza Metodologiei cu privire la evaluarea condițiilor de detenție din instituțiile penitenciare prin prisma respectării prevederilor art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Plenul CSM mai remarcă că prevederile proiectului derivă și din constatările Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit cărora Guvernul-pârâtul trebuie ulterior, în special, să colecteze și să furnizeze documente relevante și să efectueze o descriere detaliată a condițiilor de detenție a reclamantului.

Totodată, implementarea noilor norme va permite prezentarea unor informații veridice și imparțiale judecătorului de instrucție. Or, în prezent, această informație este prezentată exclusiv din perspectiva instituției penitenciare. Astfel, proiectul constituie și un instrument de aducere în concordanță a actelor normative naționale cu cele internaționale, se menționează în avizul CSM.