Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să solicite Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordarea suportului tehnic la elaborarea comentariului Codului Civil al Republicii Moldova în format online. Hotărârea în acest sens a fost luată la ultima ședință a Plenului CSM, ca urmare a unui demers înaintat, încă în luna iulie, de Octavian Cazac, Sergiu Baieșu și Ion Crețu, profesorii titulari de drept la Universitatea de Stat din Moldova.

Potrivit hotărârii CSM, autorii inițiativei spun că elaborarea unui Comentariu la Codul civil este o necesitate stringentă pentru toți practicienii dreptului, în deosebi pentru exponenții sistemului judecătoresc. ”Nu există judecători, avocați, notari și în genere practicieni în domeniul dreptului care ar nega necesitatea unei asemenea opere doctrinare”, se menționează în decizia Consiliului.

Comentariul va fi în variantă on-line, iar în regim prioritar vor fi efectuate comentarii la textele de lege cel mai frecvent aplicate în practică. Ulterior, vor fi plasate comentarii la toate articolele Codului civil. La elaborarea comentariului vor fi invitați să participe nu doar cadre didactice din mediul academic, ci și judecători, avocați și alți practicieni valoroși în domeniul dreptului privat.

Consiliul Superior al Magistraturii consideră că este oportună și chiar bine venită această inițiativă, întrucât va spori eficacitatea lucrului în aplicarea normelor dreptului privat, iar la nivel național va contribui cu îmbogățirea unor eforturi conjugate pentru acumularea cunoștințelor mai vaste în domeniul jurisprudenței, gratuit și ușor de accesat.

În context, menționăm că în luna august a fost lansată, de către Octavian Cazac, o platformă - animus.md, unde sunt publicate  adnotări la Codul civil. Autorii adnotărilor sunt mai mulți practicieni din domeniul dreptului.