Consiliul Superior al Magistraturii a lansat o inițiativă de modificare a Legii privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor. Mai exact, CSM propune ca mandatele membriilor Colegiului pentru selecţia și cariera judecătorilor și a Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor să poată fi prelungit de drept până la constituirea unui colegiu într-o nouă componenţă. Documentul urmează să fie transmis Ministerului Justiție pentru a fi promovat.

Potrivit autorilor proiectului, scopul modificării legislative constă în sporirea eficienței sistemului judecătoresc și pentru a avea un sistem funcțional și aproape de necesitățile justițiabililor. În context, membrii CSM menționează că în curând expiră mandatele a mai multor membri judecători ai Colegiului de evaluare și ai Colegiului de selecție. O decizie privind desemnarea noilor membri urmează să fie luată în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din 23 octombrie. Totuși, dacă noii membri nu vor putea fi aleși, inclusiv din circumstanțe excepționale, cum este și situația epidemiologică, Colegiile vor deveni nefuncționale.

În prezent, legislația prevede că mandatul membrilor Colegiului disciplinar se prelungeşte de drept până la constituirea unui colegiu într-o nouă componenţă.