Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție care vor să devină membri supleanți ai Colegiului disciplinar își pot înainta candidaturile. Un anunț în acest sens a fost făcut de Consiliul Superior al Magistraturii.

Subiectul privind alegerea unui membru supleant în Colegiul disciplinar din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție a fost inclus în proiectul agendei ședinței extraordinare a Adunării Generale a Judecătorilor din 23 octombrie.

Judecătorii din rândul Curții Supreme de Justiție își pot înainta candidaturile pentru suplinirea funcţiei de membru supleant al Colegiului disciplinar, depunând la Secretariatul CSM o cerere în care să fie indicate funcţia solicitată, cu anexarea unei fotografii, a curriculumului vitae şi a unui scurt program al viziunii de activitate în Colegiu, în condiţiile legii.

Totodată, conform Regulamentului cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor, candidaturile pentru suplinirea funcţiei de membru supleant al Colegiului Disciplinar, pot fi înaintate şi în cadrul adunărilor colectivelor de judecători din instanţe, întocmind un proces-verbal respectiv, semnat de preşedintele şi secretarul adunării judecătorilor instanţei, pe care îl vor depune la Secretariatul Consiliului.

Funcția a devenit vacantă după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii au acceptat cererea judecătorului Iurie Bejenaru de la Curtea Supremă de Justiție, referitor la încetarea mandatului exercitat în calitate de membru supleant al Colegiului disciplinar.