Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îndeamnă persoanele care au informații despre cazurile de abateri disciplinare ale magistraților, să sesizeze Inspecția judiciară. Apelul a fost făcut într-un comunicat de presă emis ca reacție la acuzațiile privind inactivitatea CSM referitor la acțiunile unor judecători, care au admis fapte ce aduc atingere prestigiului justiției.

În context, Consiliul face referire la art. 19 din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Norma stabilește că sesizarea privind faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecători poate fi înaintată de:

  • persoana ale cărei drepturi au fost încălcate ca urmare a faptei comise de judecător sau o altă persoană care poate invoca un interes legitim;
  • membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
  • Colegiul de evaluare a performanţelor, în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) al Legii privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor;
  • Inspecţia judiciară, prin autosesizare în urma controalelor efectuate în condiţiile prevăzute de art. 72 al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi în cazul recepţionării raportului privind rezultatele evaluării integrităţii instituţionale, întocmit de către Centrul Naţional Anticorupţie;
  • Ministerul Justiției, la notificarea Agentului guvernamental, în cazul în care se solicită constatarea abaterii disciplinare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) cu privire la acțiunile sau inacțiunile judecătorului care au dus la una dintre consecințele prevăzute la art. 2007 alin. (1) lit. c) din Codul civil.

Sesizările pot fi conține fapte care au devenit cunoscute subiecților în exercitarea drepturilor sau atribuţiilor de funcţie ce le deţin sau în baza informaţiilor difuzate de mass-media.

Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor stabilește termenul de 20 de zile lucrătoare pentru verificarea prealabilă a sesizării, care poate fi prelungit cu 15 zile, și termenul de 30 de zile lucrătoare pentru cercetarea disciplinară, din data dispunerii prin rezoluția Inspecției judiciare pornirea procedurii disciplinare, cu posibilitatea prelungirii termenului cu cel mult 15 zile.

Consiliul Superior al Magistraturii mai spune că va întreprinde măsuri de contracarare în toate cazurile de manifestare de către judecători a acțiunilor provocătoare ce vor atenta la independența și prestigiul sistemului judecătoresc. Comunicatul emis de CSM poate fi consultat aici.