Plenul Consiliului Superior al Magistraturii apreciază activitatea Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor pe parcursul anului 2020 ca fiind una moderată. Concluzia a fost făcută în hotărârea de aprobare a Raportului de activitate.

Astfel, Colegiul pentru selecția şi cariera judecătorilor a examinat pe parcursul anului 2020 materialele în privința la:

  • 37 de candidaturi la funcția de judecător, dintre care toți au fost admiși;
  • 47 de candidaturi ale judecătorilor care au solicitat promovarea la o instanță judecătorească ierarhic superioară, fiind admise toate candidaturile;
  • 34 candidaturi ale judecătorilor care au solicitat promovarea în funcțiile de președinte/vicepreședinte de instanță, fiind admise toate candidaturile;
  • 4 candidaturi ale judecătorilor care au solicitat transferul la o instanță de același nivel, fiind admise toate candidaturile.

Niciun judecător nu a solicitat transferul la o instanță judecătorească inferioară. Din totalul hotărârilor adoptate de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, nicio hotărâre nu a fost contestată.

CSM spune că activitatea Colegiului a fost afectată de mai multe circumstanțe, precum sistarea activității în perioada instituirii stării de urgență din cauza răspândirii infecției COVID-19 în lunile martie-mai, precum și a faptului că în luna octombrie au expirat mandatele membrilor Colegiului pentru selecție din rândul judecătorilor. Respectiv, Colegiul pentru selecție și cariera judecătorilor a devenit nefuncțional, atestându-se un blocaj instituțional.