Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru ocuparea a patru funcții vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Magistrații care vor să fie promovați se vor putea înscrie în concurs după publicarea anunțului în Monitorul Oficial.

Concursul a fost lansat după ce anterior CSM a putut să suplinească doar cinci din cele nouă funcții vacante. Menționăm că, Plenul CSM a propus numirea în funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție, până la atingerea plafonului de vârstă, a magistraților Anatolie Minciună, Oxana Robu, Ghenadie Plămădeală, Nicolae Șova și Aliona Miron.

În concursul pentru ocuparea funcțiilor de judecător la CSJ se pot înscrie magistrații care au fost evaluați și admiși să participe la asemenea concursuri. În prezent, în Registrul candidaților evaluați sunt incluși 24 de magistrați care pot pretinde la aceste funcții.

În conext, menționăm că, CSM a lansat și concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Curții Supreme de Justiției, precum și a funcției de vicepreședinte al  Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ din cadrul instanței.

Curtea Supremă de Justiție este organul suprem al puterii judecătoreşti. Instanța este condusă de un preşedinte și doi vicepreşedinţi, care sunt concomitent și preşedinţi ai Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ şi, respectiv, ai Colegiului Penal. La CSJ trebuie să activeze 30 judecători (dintre care doi judecători exercită concomitent şi funcţia de vicepreşedinte al colegiului) care îşi desfăşoară activitatea în colegii şi în cadrul Plenului Curţii.