Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis să prelungească, cu 20 de zile calendaristice, termenul de depunere a cererilor de participare la concursul pentru suplinirea a cinci funcții de conducere vacante în instanțele de judecată din țară. Termenul urmează să fie calculat după publicarea anunțului în Monitorul Oficial. Decizia a fost luată la ședința din această săptămână.

Mai exact, au fost prelungite concursurile pentru ocuparea funcțiilor de:

  • președinte al Judecătoriei Bălți;
  • vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție;
  • vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție;
  • vicepreședinte al Judecătoriei Comrat;
  • vicepreședinte al Judecătoriei Soroca.

Președintel al Judecătoriei Bălți vrea să rămână Dumitru Gherasim, care deține această funcție din 2011. În context, menționăm că patru magistrați au solicitat, anterior, Consiliului să prelungească termenul de depunere a cererilor de participare în concurs. Judecătorii au invocat faptul Anterior, în concursurile prelungite s-a înscris câte un candidat. La președinția Judecătoriei că nu se pot înscrie în concurs din cauza că, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor nu este funcțional, prin urmare ei nu pot fi evaluați și, ulterior, incluși în Registrul candidaților care pot pretinde la funcții de conducere.

La cele două funcții de conducere din cadrul Curții Supreme de Justiție candidează magistrații Ion Guzun și Iurie Bejenaru. Primul optează pentru funcția de vicepreședinte al Colegiului penal, iar al doilea vrea să devină vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ.

La concursurile pentru funcțiile de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat și al Judecătoriei Soroca s-au înscris Valeri Hudoba și, respectiv, Ghenadie Purici.