Judecătorii pot concura pentru a ocupa o funcție vacantă de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției. Consiliului Superior al Magistraturii a lansat concursul în acest sens, iar cererile pot fi depuse în termen de 20 de zile din momentul publicării hotărârii pe pagina web.

Funcția a devenit vacantă după ce în data de 29 noiembrie 2020 a expirat mandatul exercitat de Dumitru Gherasim, care este în prezent președinte interimar al Judecătoriei Bălți. Magistratul a făcut parte din Consiliul INJ timp de patru ani. Actualmente, calitatea de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției o dețin judecătorii Victor Burduh, Oxana Robu, Viorica Puică, Vitalie Stratan, Ghenadie Pavliuc și Ghenadie Mîra.

Consiliul Institutului Național al Justiției este organul suprem de conducere al Institutului. Șapte membri ai Consiliului sunt desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor instanțelor judecătorești de diferite niveluri, patru membri sunt numiți de Procurorul General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, un membru de Ministerul Justiției și un membru actualmente desemnat de Senatul Universității de Stat din Moldova. Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de patru ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată.