Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit existența circumstanțelor privind punerea în aplicare a alin. (3) al art. 7 din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică în raport cu mandatul membrilor CSM. Norma stabilește că în cazul în care termenul regulamentar de exercitare a mandatului expiră sau a expirat, iar succesorul de competenţă nu intră în exercitarea mandatului, demnitarul continuă să-şi exercite mandatul până la ocuparea funcţiei de către succesorul de competenţă.

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii este din 30 noiembrie, cu termen de contestare la Curtea de Apel în 30 de zile. Documentul a fost, însă, publicat recent pe pagina web a instituției.

Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent, format în vederea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, şi este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti. CSM exercită autoadministrarea judecătorească.

Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din 12 membri, dintre care șase din rândul judecătorilor aleşi prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor. Mandatele unora au expirat deja, iar alții ar trebui să-și încheie activitatea în curând.

Până în prezent, au fost mai multe tentative de organizarea a Adunării Generale a Judecătorilor. Reuniunile au fost, însă, amânate fiind invocate restricțiile impuse de autorități.  

Astfel, Plenul CSM a constat existența temeiurilor legale pentru exercitarea mandatelor de membrii CSM în exercițiu până la alegerea noilor membri ai CSM din rândul judecătorilor.