Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră prevederile articolelor 4 alin. (1) lit. c) și 39 alin. (4) lit. b) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor drept norme constituționale. Aprecierea de constituționalitate a fost dată la solicitarea Curții Constituționale, ca urmare a unei sesizări depuse de magistrații Anatol Pahopol, Angela Bostan și Veronica Negru, de la Curtea de Apel Chișinău.

Articolul 4 alin. (1) lit. c din Lege spune că acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave şi evidente constituie abatere disciplinară. Totodată, art. 39 alin. (4) lit. b) prevede că după examinarea contestaţiilor, Consiliul Superior al Magistraturii decide admiterea contestaţiei şi adoptarea unei noi hotărâri. În acest caz prevederile cu privire la procedura de examinare şi conţinutul hotărârii colegiului disciplinar privind rezultatul examinării cauzei disciplinare sînt aplicabile şi pentru Consiliul Superior al Magistraturii.

Autorii sesizării depuse la Curtea Constituțională spun că normele contravin art. 6, 23, 114, 115, 116, 119, 120 și 123 din Constituția Republicii Moldova. În context, Consiliul Superior al Magistraturii afirmă că esenţa independenţei judecătorului rezidă în autonomia acestuia la adoptarea deciziilor judecătoreşti. Aceasta presupune că judecătorul urmează să fie ocrotit şi să-i fie garantat că la judecarea cauzelor, atribuţie conferită de Constituţie, el nu va fi supus persecuţiilor şi nu va putea fi antrenată urmărirea penală pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluarea probelor, cu excepţia ”cazurilor de rea-credinţă”.

Hotărârea completă poate fi accesată aici.