Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru desemnarea unui judecător la Curtea Constituțională a Republicii Moldova.

Potrivit anunțului publicat de CSM, candidatul la funcția de judecător la Curtea Constituțională trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are domiciliul în ţară;
 • are pregătire juridică superioară;
 • are înaltă competenţă profesională;
 • are vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică;
 • nu a atins vârsta de 70 de ani;
 • nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Dosarul candidatului va conţine următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia de pe actul de identitate;
 • curriculum vitae în formatul Europass;
 • copia de pe diploma de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
 • copia certificată de pe carnetul de muncă (pentru perioada de până la 28 decembrie 2018), precum și adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate cu ștampilă umedă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul ce confirmă vechimea în muncă;
 • certificatul medical de sănătate;
 • cazierul judiciar;
 • declarația de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 la Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
 • referința de la ultimul loc de muncă;
 • o fotografie color 4x5 cm;
 • scrisoarea de motivare.

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 5) sau la adresa de e-mail aparatul@csm.md, până în data de 12 august, inclusiv.

Amintim că, în urmă cu o lună de zile, CSM a anulat concursul pentru această funcție deoarece niciun candidat din cei 15 admiși la interviu nu a întrunit număr suficient de voturi pentru a fi desemnat.