Reprezentanții Curții Supreme de Justiție susțin necesitatea excluderii medierii judiciare obligatorii şi a extinderii instituţiei medierii extrajudiciare. Potrivit magistraților, măsura este benefică pentru soluţionarea mai multor litigii. Opinia a fost expusă în cadrul consultărilor publice a Planului de activitate a Guvernului și publicată pe pagina web a instanței.

În context, menționăm că, medierea judiciară a devenit obligatorie în mai 2017, în urma unor completări la Codul de procedură civilă.

Totodată, judecătorii pledează pentru perfecţionarea procedurilor penale şi civile privind gestionarea dosarelor de către părţi, a normelor de prezentare a probelor şi pentru revederea procedurilor privind soluţionarea cererilor cu valoare redusă. În acest sens, CSJ spune că pentru țara noastră ar putea fi un exemplu practica aplicată în sistemul judiciar finlandez.

O altă reformă propusă de autorități și susținută de CSJ se referă la necesitatea perfecţionării cadrului legal al sistemului de evaluare, selecţie, promovare şi responsabilitate a judecătorilor. Măsură care prevede inclusiv modificarea normelor de reglementare a activităţii organelor specializate de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, cum ar fi Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor şi a Colegiului pentru Selecţia şi Cariera Judecătorilor.