Curtea Supremă de Justiție a publicat la sfârșitul anului trecut o Notă informativă privind practica judiciară de soluționare a chestiunii ce vizează respectarea procedurii prealabile, în acțiunile de contencios administrativ. Aceasta a fost întocmită în conformitate cu Planul de activitate a Curții Supreme de Justiție, pentru anul 2021, pentru a stabili situația de fapt și de drept la acest compartiment al practicii judiciare și dacă instanțele de judecată aplică corect și uniform legislația cu privire la respectarea procedurii prealabile, în acțiunile de contencios administrativ.

La elaborarea notei au fost studiate prevederi ale Codului administrative și legilor conexe, precum și 35 de decizii, pronunțate de Curtea Supremă de Justiție, în perioada 1 aprilie 2019 – 1 decembrie 2021, ce au avut ca obiect examinarea chestiunii cu privire la respectarea procedurii prealabile, în acțiunile de contencios administrativ. De asemenea, din judecătorii au fost interpelate dosarele examinate în procedura contenciosului administrativ, inițiate după intrarea în vigoare a Codului administrativ (cu excepția celor electorale), în care problema respectării procedurii prealabile a fost soluționată prin acte judecătorești și în privința cărora a fost realizat controlul judecătoresc de către instanțele ierarhic superioare.

Ca urmare a studiului efectuat s-a stabilit că instanțele ierarhic inferioare aplică corect și uniform legislația cu privire la respectarea procedurii prealabile, atunci când normele legislative speciale derogatorii prevăd procedura prealabilă.

Totodată, analiza practicii judiciare a arătat faptul că instanțele ierarhic inferioare interpretează greșit normele legale ce vizează necesitatea respectării procedurii prealabile, atunci când normele speciale derogatorii nu prevăd o astfel de procedură.

În Notă se mai menționează că rezultatele generalizării ce vizează soluționarea chestiunii cu privire la respectarea procedurii prealabile, în acțiunile de contencios administrativ, atestă faptul că, în toate cazurile, atunci când normele legislative speciale derogatorii nu prevăd procedura prealabilă, instanțele ierarhic inferioare incorect declară acțiunile inadmisibile, în virtutea art. 207 alin. (2) lit. f) Cod administrativ, din motiv că nu sunt întrunite condițiile specificate la art. 208 Cod administrativ.

CSJ a constatat că procedura prealabilă este necesar a fi efectuată, doar în cazul actelor administrative cu caracter individual.

De asemenea, instanța a conchis că procedura prealabilă este obligatorie, doar atunci când legea specială o prevede expres, cu excepțiile stabilite de art. 163 Cod administrativ.

Potrivit CSJ, până la aducerea legislației în vigoare în concordanță cu Codul administrativ, regula, în cazul procedurii prealabile, este că aceasta se va respecta, doar atunci când normele legislative speciale derogatorii reglementează o asemenea procedură.

Nota integrală poate fi găsită aici.