Pentru toți angajații Curții Supreme de Justiție, zilele de 30 martie – 3 aprilie, sunt declarate zile de odihnă. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență. Anunțul a fost plasat pe site-ul CSJ, în urma emiterii Dispoziției nr. 6 a Comisiei pentru Situații Excepționale.

Prin urmare, ședințele de judecată precum și pronunțarea hotărârilor motivate pe cauzele penale fixate pentru perioada 30 martie – 3 aprilie 2020 se contramandează.

În cazul apariției necesității examinării unor cauze de natură urgentă, care nu suferă amânare, vor fi antrenați judecătorii, personalul strict necesar înregistrării şi repartizării dosarelor, precum şi asistentul/ asistenții judiciari ai judecătorilor raportori pe cauzele respective