Curtea Supremă de Justiție a obligat Consiliul Superior al Magistraturii să ia în considerare și perioada de activitate în calitate de avocat stagiar, atunci când se calculează vechimea în muncă care oferă persoanei dreptul de a candida la funcția de judecător. O decizie în acest sens a fost luată de Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit la adresarea unui avocat căruia i-a fost respins cererea de inițiere a procedurilor necesare pentru a putea candida la funcția de magistrat în baza vechimii în muncă.

Instanța a menționat că activitatea avocaților stagiari permite realizarea procedurilor reglementate de art. 6 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului, pentru a accede în funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă. Or, aceștia în cadrul efectuării stagiului profesional au un set de obligații precum să studieze și să însușească legislația în vigoare în domeniul penal, civil, administrativ, al muncii, familiei, financiar, drepturile procedurale și în alte domenii ale dreptului; hotărârile Curții Supreme de Justiție și hotărârile Curții Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, precum și practica judiciară în domeniile de drept.

Totodată, avocatului stagiar i se permite să acorde, contra plată, asistență juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curților de apel și autorităților publice, acesta purtând răspundere personală pentru calitatea asistenței juridice acordate și răspunde disciplinar.

Astfel, Curtea Supremă de Justiție a concluzionat că perioada de activitate în calitate de avocat stagiar urmează a fi luată în considerație la calcularea vechimii în muncă care oferă persoanei dreptul de a candida la funcția de judecător, în scopul acordării de șanse și oportunități pentru cei care posedă capacități și demonstrează performanțele similare în activitatea desfășurată

Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii a remis, recent, dosarul avocatului către Institutul Național al Justiției pentru susținerea examenului în baza vechimii în muncă și Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurii de selectare pentru accedere la funcția de judecător.

Decizia completă poate fi accesată aici.