Curtea Supremă de Justiție a respins ca inadmisibil recursul Uniunii Avocaților împotriva deciziei  Curții de Apel Chișinău prin care a fost anulată taxa de 100 de mii de lei pentru accederea în avocatură. Încheierea  instanței supreme, care este irevocabilă, a fost pronunțată în data de 23 decembrie.

Uniunea Avocaților a contestat inițial cu recurs nemotivat hotărârea CA Chișinău, care ulterior a fost completat cu motivare. UAM a invocat că hotărârea contestată a fost determinată de interpretarea eronată a dispozițiilor normelor materiale, fiind aplicate greșit prevederile art. 37 lit. f) din Legea cu privire la avocatură. În opinia UAM, susținerile magistraților de la apel, precum că Congresul avocaților și-ar fi depășit competența conferită prin lege, sunt neîntemeiate, deoarece contravin art. 35 alin. (3) lit. e) din Legea cu privire la avocatură. UAM a menționat că prima instanță nu a luat în considerare multitudinea cauzelor prin care instanțele de judecată s-au expus prin acte judecătorești irevocabile asupra atribuțiilor Congresului în ceea ce privește stabilrea taxelor contestate. Uniunea a mai indicat că prima instanță s-a eschivat de la exercitarea obligaţiei impusă prin lege, de înfăptuire a actului de justiţie, a examinat superficial circumstanțele cauzei, nu a intrat în esența litigiului și nu a apreciat toate circumstanțele și probele existente ale cauzei, pronunțând hotărâre neîntemeiată de admitere integrală a acțiunii.

Instanța Supremă a decis să declarea recursul inadmisibil, reținând printre altele că, prevederile Codului administrativ oferă un drept exclusiv al instanței de recurs de a filtra cererile de recurs care nu prezintă o motivare suficient de serioasă şi care pe cale de consecință nu pot însuși un eventual succes rezultat din examinarea cererii în completul de 5 judecători. Judecătorii au mai arătat că, Codul administrativ dezvoltă nu doar caracterul nedevolutiv al recursului dar şi cerința de seriozitate a cererii din perspectiva invocării unor veritabile şi esențiale încălcări de drept procedural şi material capabile să răstoarne deciziile instanței de apel contestate sau, după caz, hotărârile Curții de Apel ca primă instanță într-o eventuală examinare în fond şi invocare ex officio a erorilor de drept. Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ a mai notat în încheiere că pentru a trece testul de admisibilitate, cererea de recurs trebuie să conțină o motivare convingătoare şi întemeiată. În motivare s-a făcut trimitere și la mai multe hotărâri CtEDO.

Amintim că, Judecătorii Curții de Apel Chișinău au anulat  la 19 octombrie Hotărârea Congresului Uniunii Avocaților din 13 decembrie 2019 prin care s-a instituit taxa de 100.000 de mii de lei pentru admiterea în profesia de avocat în temeiul vechimii în muncă. Hotârârea Congresului a fost anulată ca fiind ilegală.