Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pune punct în disputa din avocatură cu privire la demiterea Nataliei Moloșag din funcția de decan al Baroului Chișinău, dar și revocarea a șase din 12 avocați în Consiliul Uniunii Avocaților – Vladislav Gribincea, Eduard Digore, Nicolae Roșca, Mihail Lupu, Veaceslav Țurcan și Tudor Osoianu.

CSJ a respins recursul declarat de către Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova împotriva deciziei din data de 6 martie 2019 a Curţii de Apel Chişinău.

Scandalul a început la sfârșitul anului 2015. Atunci decanul Baroului Chişinău, Natalia Moloşag, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Chişinău pentru data de 22 decembrie. Cu o zi înainte aceasta a publicat pe pagina web a Uniunii Avocaţilor lista avocaţilor din Baroul Chişinău, care includea 2.337 de avocaţi. În aceeaşi zi, pe pagina web a Uniunii Avocaţilor a fost publicată şi ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Baroului Chişinău, care prevedea revocarea decanului şi convocarea Congresului Uniunii Avocaţilor.

În ziua evenimentului, decanul Baroului Chişinău a constatat că la Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Chişinău s-au înregistrat 727 de avocaţi, iar numărul respectiv de avocați nu este suficient pentru a declara Adunarea ca fiind deliberativă.

Astfel, decanul a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Chişinău repetată pentru 29 decembrie 2015, ora 10:00, în aceeași sală şi cu aceeași ordine de zi.

După anunțarea deciziei de lipsă a cvorumului, prodecanul Baroului Chişinău a preluat conducerea Adunării Generale Extraordinare a Baroului Chişinău și a calificat Adunarea ca fiind deliberativă, continuând înregistrarea avocaţilor într-o listă improvizată. Având în vedere acest fapt, Natalia Moloşag iniţial şi-a anunţat demisia, însă, ulterior, a declarat de la tribună că își retrage anunţul de demisie. În pofida renunţării la demisie, prodecanul a continuat să conducă Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Chişinău şi, din aceste motive, decanul în exercițiu al Baroului Natalia Moloşag a decis transmiterea listelor cu semnături Preşedintelui Uniunii Avocaţilor, la ora 11:35, fiind întocmită o recipisă, potrivit căreia, s-au înregistrat în liste 727 de avocaţi.

Reclamanții au indicat că Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Chişinău a continuat cu adoptarea altei ordine de zi, iar ca urmare fiind emise hotărârile privind revocarea decanului Baroului Chişinău, Natalia Moloşag, revocarea din Consiliul Uniunii Avocaților a membrilor delegați de Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Chişinău Vladislav Gribincea, Eduard Digore, Nicolae Roşca, Mihail Lupu, Veaceslav Țurcan, Tudor Osoianu, precum şi sesizarea Ministerului Justiţiei referitor la publicarea proiectului Legii cu privire la avocatură pe site-ul Ministerului Justiţiei.