Uniunea Avocaților a prezentat pentru consultare ”Criteriile și Factorii privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea liber profesioniștilor (avocaților)”. Astfel, până în data de 15 iunie, avocații, avocații stagiari, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale și alte persoane interesate pot propune amendamente și sugestii pentru definitivarea documentului sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

Potrivit autorilor proiectului, documentul are drept scop de a prezenta o abordare întemeiată ce ține de gestionarea riscurilor potențiale, care pot apărea în activitatea avocaților. În același timp, aceștia atrag atenția asupra faptului că nu există o metodologie unică universală pentru aplicarea acestor categorii de riscuri. Ele sunt menite să ofere doar un cadru sugestiv luând în considerare, în mod rezonabil, că liber profesioniștii (avocații) trebui să dezvolte, de sine stătător, sisteme și controale adecvate, proprii, pentru o abordare bazată pe risc, proporțională cu domeniul de aplicare și natura practicii lor.

În proiect se mai menționează că datorită activității pe care o desfășoară, avocații, pot fi ”utilizați” de către infractori pentru a le gestiona afacerile, or înființarea de companii, efectuarea unor tranzacții financiare complexe care implică sume mari de bani, de proveniență ilicită, fie în numerar care ar putea fi efectuate în scopul spălării banilor și/sau finanțării actelor de terorism.

Cât privește păstrarea secretului profesional, autorii documentului atrag atenția și la faptul că, conform Recomandării Parlamentului European în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală, s-a stabilit că secretul profesional nu poate fi utilizat pentru protejarea și ascunderea ilegalităților ori pentru a acționa în contradicție cu spiritul legii.

În proiect se mai menționează că relația client-avocat nu îngreunează raportarea adecvată a tranzacțiilor potențial ilegale, păstrându-se tot odată o linie de demarcație clară între consilierea juridică tradițională și avocații care acționează în calitate de operatori financiari.

Activitatea desfășurată de un avocat într-un domeniu care depășește sarcina sa specifică de apărare sau reprezentare în justiție și de consiliere juridică poate, în anumite împrejurări, să facă obiectul obligării de a transmite autorităților statului anumite informații pe care le cunoaște.

Astfel, avocații care oferă consiliere clienților pentru conceperea unor planuri de evaziune fiscală sau a unor strategii de planificare agresivă, urmează să poarte răspundere juridică.