217 afaceri ale tinerilor antreprenori au fost finanțate prin intermediul Programului ”Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, lansat în anul 2019 de Ministerul Finanțelor. În total oamenii de afcaeri au beneficiat de 135,7 milioane lei.

În primul semestrul al anului 2020 au fost creditate 70 de sub-proiecte în valoare de 40,88 milioane lei. Programul s-a extins în 33 de raioane ale țării și are acoperire națională prin filialele a opt institutii financiare participante partenere.

Ratele promoționale de recreditare sunt fixe atât pentru instituțiile financiare participante, cât și pentru beneficiarii finali, pentru toată perioada de acțiune a sub-împrumuturilor. Ratele de credit nu vor depăși 6,5 la sută anual pentru beneficiarii finali de sub-proiecte finanțate de băncile intermediare, care își asumă toate riscurile legate de recreditare.

Fondurile de finanțare pentru Programul ”Facilitatea de Creditare a Tinerilor” au fost suplinite în anul 2020 cu 100 milioane lei. Programul are scopul de a susține tinerii antreprenori în capitalizarea inițială a afacerilor private, de a crea noi locuri de muncă, ținând cont de necesitatea acordării sprijinului suplimentar acestora prin reducerea dobânzilor la creditele noi contractate prin băncile comerciale.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Finnațelor,  beneficiari ai Programului pot deveni persoanele fizice sau juridice cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani care dețin cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii. Suma maximă a unui împrumut este de 1,5 milioane lei. Pentru a păstra ratele promoționale, afacerile, întreprinderile, sub-împrumuturile tinerilor nu se vor cesiona, dărui, sau înstrăina în primii doi ani de acțiune a creditului, urmând scopul implementării cu succes a afacerii finanțate. Domeniile de activitate eligibile sunt afacerile în agricultură în zonele rurale ale țării, dar și în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul țării, înclusiv afaceri noi înregistrate.