Creanțele, drepturile asupra obiectului de proprietate intelectuală, precum și alte drepturi patrimoniale vor putea fi luate în considerare la formarea sau majorarea capitalului social al societăților pe acțiuni sau al societăților cu răspundere limitată. Această regulă va fi aplicată și în cazul convertirii unei obligații pecuniare a societății în părți sociale sau, după caz, acțiuni în folosul creditorului.

Modificările efectuate la alin. (3) art. 114 din Codul civil au fost publicate în Monitorul Oficial și sunt în vigoare de astăzi. Autorii au făcut precizarea că acestea vor produce efecte până la intrarea în vigoare a Legii cu privire la modernizarea Codului civil. Noua redacție a alin. (3) art. 114 se regăsește și în documentul prin care a fost schimbat esențial Codul civil, în vigoare din 1 martie 2019.

Alte modificări efectuate la Codul civil prevăd micșorarea termenului pentru înregistrarea cererii de fuziune și cererii de dezmembrare a persoanelor juridice de la două luni la o lună. Acestea au fost operate la art. 76 alin. (1) și art. 82 alin. (1), iar în Legea de modernizare a Codului civil acestea nu se regăsesc, prin urmare vor produce efecte până în data de 1 martie 2019.

Astfel, în urma modificărilor operate, alin. (3) al art. 114 spune că ”Se pot constitui aporturi la formarea sau la majorarea capitalului social al societății cu răspundere limitată sau al societății pe acțiuni creanțele, drepturile asupra obiectului de proprietate intelectuală, precum și alte drepturi patrimoniale. Această regulă se aplică și în cazul convertirii unei obligații pecuniare a societății în părți sociale sau, după caz, acțiuni în folosul creditorului”. Până la efectuarea acestora, Codul civil stipula că nu se pot constitui aporturi la formarea sau la majorarea capitalului social al societăţii de capital creanţele şi drepturile nepatrimoniale.