Autor: Echipa FIDES

Comisia pentru situații excepționale a dispus prin Dispoziția nr. 21, la data de 24 aprilie 2020 că începând cu data de 27 aprilie pot fi reluate activitățile de comerț cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri în anumite condiții. 

Condițiile speciale pentru a vă relua activitatea: 

  • Comercializarea urmează să fie efectuată prin unități comerciale specializate; 
  • Unitățile comerciale specializate nu trebuie să fie amplasate în incinta unor centre comerciale și piețe (inclusiv auto); 
  • Unitatea trebuie să asigure respectarea normelor de protecție împotriva răspândirii Covid19. 

Care mărfuri pot fi comercializate?

Mărfurile permise spre comercializare sunt textilele, îmbrăcămintea, încălțămintea, cosmetică, flori, birotică, produse agricole, piese auto, materiale de construcții, servicii de reparație și curățenie, librării, saloane auto. 

Ce este unitatea comercială specializată? 

Este o persoană fizică sau entitate juridică autorizată în domeniul comercializării mărfurilor cu amănuntul. 

Excepții

Centrul comercial sau piața este o structură de vânzare cu suprafața medie sau mare în cazul în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate. Chiar dacă doriți să vă reluați activitatea în mod individual, atât timp cât activați într-un centru comercial sau o piață, acest lucru rămâne interzis.

Care sunt normele de protecție pe care urmează să le implementeze fiecare comerciant și cum urmează să fie aprobate acestea?

Fiecare conducător de entitate comercială urmează să aprobe printr-un ordin Regulamentul de funcționare a acesteia pentru a proteja angajații și clienții de răspândirea infecției Covid19. 

În temeiul Regulamentului respectiv, comerciantul angajator este obligat să instituie măsuri de protecție pentru a respecta distanța socială. După ce își va evalua capacitatea și suprafața unității de comerț va stabili numărul maxim de clienți care se pot afla concomitent în incinta acestuia și va limita accesul clienților. 

La fel, urmează să stabilească procedura de efectuare a triajului zilnic, cu evaluarea obligatorie a stării de sănătate a angajaților la începutul turei cum ar fi măsurarea temperaturii corpului cu dispozitive speciale. Angajatorul este obligat să își asigure angajații cu echipamente de protecție corespunzătoare (mănuși, măști, dezinfectant). 

Pentru a proteja clienții, comercianții urmează să plaseze produse dezinfectante și mănuși de unică folosință la intrarea în unitatea de comerț. Coșurile, cărucioarele și produsele vor fi plasate și/sau comercializate doar după dezinfectarea lor prealabilă. Curățenia umedă și dezinfectarea suprafețelor trebuie efectuată de cel puțin 3 ori pe zi cu aerisirea frecventă a spațiilor. 

Fiecare comerciant este liber să instituie măsuri suplimentare de precauție, însă nu mai puține de cele menționate mai sus. Pentru a confirma executarea măsurilor respective, recomandăm ținerea unor tabele de evidență în care persoanele desemnate responsabile de triaj, curățenie, dezinfectare etc. le vor completa și vor confirma zilnic contra semnătură îndeplinirea acestor sarcini.