Parlamentul a aprobat la 12 martie în două lecturi proiectul de modificare a Codului penal, Codului contravențional, Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice ș.a. prin care se introduc amenzi pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire sau combatere a bolilor epidemice.

Potrivit modificărilor la Codul Penal, nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a provocat răspândirea unei asemenea boli, va fi pedepsită cu amendă în mărime de la 720 la 1000 unităţi convenţionale (36.000 - 50.000 lei) sau cu închisoare de până la 3 ani. Aceleași fapte soldate din imprudenţă cu vătămarea gravă sau medie a sănătăţii sau cu decesul persoanei se pedepsesc cu închisoare de până la 7 ani.

De asemenea, în Codul contravențional a fost inclus un nou articol, care prevede sancționarea pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol de contaminare populația. Amenda va constituit de la 450 la 500 unități convenționale (22.500 – 25.000) – pentru persoana fizică și de la 1000 la 1500 de unități convenționale pentru persoanele juridice (50.000 – 75.000).

Modificările votate la Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice presupun limitarea desfășurării întrunirilor sau evenimentelor naționale sau locale și anume – a celor organizate din timp, de o importanță deosebită pentru o colectivitate, inclusiv concerte, spectacole, târguri, conferințe, precum și alte întruniri similare. Decizia de a limita dreptul la libertatea întrunirilor urmează a fi luată de către Guvern în baza recomandărilor ministerului de resort. Numărul de persoane de la care Guvernul va decide suspendarea întrunirilor urmează a fi stabilit în fiecare caz în parte în funcție de circumstanțele specifice stării de urgență publică.

Alte modificări vizează posibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către cadrele medicale, instituțiile medico-sanitare și personalul medical al acestora, reprezentanții organelor de stat în a căror sarcină este atribuită asigurarea securității publice, dacă se urmărește scopul de a asigura reducerea riscului de declanșare sau gestionarea stării de urgență de sănătate publică, dacă aceasta a fost declanșată.