Cetățenii străini, care se află pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui permis de ședere, și care nu au respectat termenul de depunere a cererii de acordare/prelungire a dreptului de ședere, precum și celor care nu au respectat termenul de executare a deciziilor de returnare de pe teritoriul țării, dacă se constată că aceste fapte au survenit datorită restricțiilor impuse pentru prevenirea răspîndirii epidemiei virusului COVID-19 și la data instituirii stării de urgență se aflau legal pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi repuși în drepturi. 

Prevederea este inclusă în Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Mai mult, potrivit deciziei, cetățenii străini, care vor părăsi teritoriul țării în termen de 30 de zile, de la data ridicării stării de urgență nu vor fi sancționați contravențional, doar dacă se va demonstra că aceștia se aflau legal în Republica Moldova la data instituirii stării de urgență. 

Art. 333 alin. (1) Cod contravențional prevede că încălcarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a regulilor de şedere în Republica Moldova prin nepărăsirea teritoriului ţării la expirarea termenului de aflare sau de şedere acordat se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale, adică de la 600 la 1.500 de lei.