Mai mult de jumătate dintre companiile verificate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în primul trimestru, au admis încălcări. În această perioadă au fost efectuate controale la 8.273 unități, dintre care cel mai mare număr (5.698) de verificări au fost cele la fața locului prin metoda de verificare tematică (privind restituirea TVA, accize, înregistrarea/anularea plătitorilor de TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice). Ca rezultat al acestor controale au fost stabilite 3.485 abateri de la legislația fiscală în vigoare, suma totalăcalculată a impozitelor, taxelor, majorărilor de intârziere etc. depășind 7,4 milioane lei, se constată în informația ce ține de rezultatele controalelor fiscale efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat în primele trei luni ale anului 2021. Totodată, suma sancțiunilor fiscale calculate în cadrul  controalelor tematice a constituit 2,77 milioane lei, scrie monitorul.fisc.md.

Din numărul verificărilor planificate pentru lunile ianuarie-martie au fost realizate 29, iar în cazul a 25 dintre acestea au fost constatate încălcări fiscale, fiind calculate impozite, taxe, majorări de intârziere în sumă de peste 9,4 milioane lei, iar suma sancțiunilor fiscale a constituit circa 2,51 milioane lei.

Controale fiscale neplanificate ce țin de lichidarea sau suspendarea activității agentului economic etc. efectuate la fața locului prin metoda de verificare totală în trimestrul I au atins cifra de 214 unități, devieri de la legislație fiind stabilite în cadrul a 132 dintre acestea. Suma total calculată a impozitelor, taxelor, majorărilor de intârziere a depășit 38,43 milioane lei și a sancțiunilor – 10,13 milioane lei.

Cel mai mic număr de verificări (23) au avut loc prin metoda de verificare repetată la fața locului, în toate cazurile fiind depistate încălcări fiscale. Astfel, plăți suplimentare au fost calculate în sumă totală de peste 9 milioane lei, iar sancțiuni – în sumă de 2,67 milioane lei.

Per total, în lunile ianuarie-martie suma totală calculată a impozitelor, taxelor, majorărilor de intârziere etc. a constituit 117,23 milioane lei, iar cea a sancțiunilor fiscale – 35,6 milioane lei.