Din data de 1 aprilie, controalele de stat la întreprinderile din sectorul HoReCa ar putea fi suspendate pentru o perioadă de un an. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată, recent, în Parlament.

Documentul prevede suspendarea controlului fiscal, financiar, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale Codului fiscal, ale Legii privind piața de capital, ale Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.

Suspendarea controalelor de stat  nu se va aplică asupra controlului efectuat:

  • în cadrul urmăririi penale;
  • de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară și în scopul verificării autenticității actelor ce confirmă stagiul de cotizare și venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
  • la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea  autorizațiilor, certificatelor și a altor acte permisive și/sau privind constatarea unor fapte;
  • la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora în baza Legii privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informațiilor veridice despre încălcarea legislației;
  • în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanțelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător; 
  • în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor și altor plăți de la bugetul public național;
  • în domeniul supravegherii de stat a sănătății publice;
  • în domeniul respectării normelor antiincendiare.

La fel, noile reguli nu se vor aplica în cazurile de constatare la fața locului a faptului producerii unor accidente și a circumstanțelor în care s-au produs acestea.