În anul 2021, regimul fiscal aplicat liber profesioniștilor din domeniul justiției ar putea fi redus de la 18% la 12%. Se va permite deducerea doar a cheltuielilor privind salariile angajaților. Propunerea se regăsește în măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021 propuse spre consultare publică.

Potrivit autorităților, modificarea regimului de impozitare va asigura unificarea cotei de impozitare a veniturilor la nivelul cotei standard de 12%, precum și simplificarea acestuia prin prisma evidenței cheltuielilor în scopuri fiscale.

În același timp, contribuțiile achitate de la avocați, notari, executori judecătorești la sistemul de asigurări sociale ar putea fi dublate. Mai exact, se propune ca contribuțiile să fie egale cu contribuțiile achitate pentru un angajat care un salariu egal cu mărimea prognozată a salariului mediu pe economie. Astfel, dacă conform sistemului actual, liberii profesioniști ar fi trebuit să achite, în 2021, 12.136 lei, dacă modificările vor fi adoptate, atunci vor achita deja 24.255 lei. Calculele au fost făcute de autorități având la bază un salariu mediu pe economie prognozat în sumă de 8.422 lei (8.422 lei * 12 luni * 24%).

În documentul publicat se spune că această măsură va permite reprezentanții profesiilor juridice să beneficieze de întregul spectru de prestații sociale, cum ar fi:

  • indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de afecţiuni generale sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi de accidente de muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • indemnizaţie de maternitate;
  • indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani.