De la începutul acestui an contribuţia de asigurări sociale calculată la suma salariilor și recompenselor este datorată în cuantum total de angajator. În acest context, Casa Naţională de Asigurări Sociale susține că primește întrebări de la angajatori cu privire la declararea contribuţiilor de asigurări sociale calculate în luna decembrie 2020 dar, aferente perioadelor anului 2021 , în special a indemnizaţiilor pentru concediul ordinar plătit.

Astfel, potrivit reglementărilor de completare a coloanei nr. 9 ”baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale” din tabelul nr. 2 din Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC 21, baza de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale o constituie, după caz, fondul de retribuire a muncii şi/sau alte recompense, venitul persoanei. Reflectarea se efectuează conform metodei de calcul.

Aşadar, contribuţia de asigurări sociale va fi reţinută în luna de calcul, luna decembrie 2020 unde, 6% vor fi reţinute de la angajat, iar angajatorul va calcula şi achita partea sa de contribuţie. La completarea tabelului nr. 3 din Darea de seamă IPC 18 pentru luna decembrie 2020 pentru angajatul respectiv se va declara perioada lunii ianuarie 2021 cu categoria persoanei asigurate 160 ”persoană care se află în concediu ordinar plătit”.