Serviciul Fiscal de Stat (SFS) oferă posibilitatea contribuabililor de a primi accesul la serviciile fiscale electronice gratuit de la distanță prin intermediul sistemului informațional ”Cabinetul personal al contribuabilului”.

Începând cu luna martie, peste 1 000 de contribuabili au beneficiat de posibilitatea de conectare în mod automatizat la serviciile fiscale electronice prin intermediul sistemului, lansat în exploatare experimentală. Noul sistem oferă, la etapa actuală, mai multe opțiuni contribuabililor, cum ar fi:

• posibilitatea de a monitoriza corectitudinea datelor personale din cadrul sistemului informațional al SFS;

• modificarea datelor de contact reflectate în conturile de utilizator;

• semnarea electronică a Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul sistemului și obținerea accesului la serviciile fiscale electronice pentru entitate de la distanță, fără necesitatea deplasărilor la oficiile de deservire fiscală sau la ghișeele IP CTIF;

• gestionarea de către administrator/conducător, în mod individual, a accesului la serviciile fiscale electronice, inclusiv prin delegare către alți subalterni, ceea ce facilitează obținerea accesului la toate serviciile fiscale electronice;

• împuternicirea prin intermediul sistemului a unui reprezentant al entității, fără necesitatea deținerii procurii autentificate notarial, pentru gestionarea accesului la serviciile fiscale electronice.

Autoritățile spun că sistemul va fi dezvoltat pe tot parcursul anului 2020 pentru a oferi contribuabililor noi module, compartimente ce vor facilita interacțiunea la distanță dintre SFS și contribuabil.