Contravenţiile constatate ce atentează la ordinea şi securitatea publică au constituit, în 2020, 48,8 mii cazuri (cu 39,8% mai mult comparativ cu anul precedent). În urma examinării, circa 47,5 mii decizii de aplicare a sancțiunii au fost adoptate. Și pentru aceste încălcări în majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (47,4 mii amenzi), fiind înregistrate și 28 cazuri de muncă neremunerată în folosul comunității, 13 cazuri de confiscare, 12 cazuri de privare de anumite drepturi.

Cele mai frecvente încălcări din această categorie de contravenții au fost actele de huliganism nu prea grav. Amenzile privind huliganismul nu prea grav au constituit 50,9% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, după care au urmat cele aplicate pentru tulburarea liniştii (18,5%), consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în stare de ebrietate în astfel de locuri (17,4%), încălcarea termenului de înregistrare a armelor letale şi neletale sau de vizare a permisului de armă sau a permisului de deţinere a armelor (9,1%) și încălcarea regimului special în condiții de stare excepțională (2,3%) etc.

Contravenţiile constatate ce atentează la sănătatea populației, persoanei, la starea sanitar-epidemiologică au constituit 36,8 mii cazuri în anul 2020 (de 3,7 ori mai mult comparativ cu anul precedent). În rezultatul examinării contravențiilor, au fost adoptate 35,2 mii decizii de aplicare a sancțiunii. Pe lângă amendă (34,1 mii amenzi) au fost aplicate și 1.154 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității, 34 cazuri de arest contravențional și 16 avertismente.

În această categorie au predominat amenzile pentru încălcările cu privire la nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice (74,7% din total amenzi aplicate pentru această categorie), vătămarea integrității corporale (12,9%) și încălcarea legislaţiei privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun (6,2%). Pentru contravențiile constatate ce țin de violența în familie au fost aplicate 45 de amenzi, 942 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității și 30 cazuri de arest contravențional.