Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova a decis că avocata Angela Popil, membră a Consiliului, va semna contractul individual de muncă cu secretaru general al Uniunii, Mariana Romaniuc. Decizia a fost luată după ce președintele Uniunii, Emanoil Ploșniță a refuzat să semneze hotărâre Consiliului din 30 octombrie care se referă la prelungirea contractului pentru un termen de cinci ani.

Președintele UAM a menționat, în decizia de refuz, că hotărârea Consiliului a fost emisă cu încălcarea procedurilor prevăzute de art. 41 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură. Totodată, a spus că decizia nu este motivată, iar Consiliul a încălcat limitele legale ale dreptului discreționar, acționând contrar scopului acordat prin lege. Prin urmare, Emanoil Ploșniță a remis documentul Congesului avocaților pentru examinare și soluționare în prima ședință care va fi organizată.

Într-o adresare publică, președintele UAM a afirmat că decizia de prelungire a contractului individual de muncă cu Mariana Romaniuc a fost luată de Consiliu fără a organiza procedura de concurs. ”La baza deciziei Consiliului a stat doar cererea doamnei Mariana Romaniuc expediată electronic cu două ore până la ședința Consiliului, în care, solicitanta doar a susținut cererea printr-o propoziție, iar toate acestea, în lipsa unei scrisori de motivație, a unui plan de dezvoltare, a proiectelor de management pentru următorii 5 ani, pentru care i-a fost prelungit mandatul”, a declarant Emanoil Ploșnița.

La fel, președintele Uniunii a remarcat că, Consiliul nu i-a solicitat secretarului general un raport de activitate pentru perioada exercitării mandatului precedent, atât în perioada 1 ianuarie – 29 decembrie 2016 (până la exercitarea dreptului la concediul de maternitate), cât și de la reluarea mandatului până la încetarea acestuia, pentru a-i aprecia prestația și existența premizelor pentru prelungirea contractului cu un nou mandat de cinci ani.

Anterior, decanul Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău, Dorin Popescu, a declarat că, CoUAM are competența și dreptul să prelungească termenul contractului individual de muncă o singură dată persoanei angajate în funcția de secretar general al UA, fără organizarea concursului. Concursul pentru funcția de SG, putea fi organizat doar în cazul în care actualului SG nu i se prelungea contractul individual de muncă.