Durata de reziliere a contractelor încheiate de Moldova IT Park cu rezidenții ar putea fi redusă până la 30 de zile calindaristice. În prezent, acest termen este de trei luni. O inițiativă în acest sens a fost transmisă Guvernului pentru examinare.

Potrivit autorilor, această modificare legislativă va oferi o mai mare libertate ambelor părți contractante să rezilieze contractul în cazul nerespectării prevederilor acestuia de către cealaltă parte contractantă. Din practica primilor doi ani de activitate a Moldova IT Park, cererile rezidenților de reziliere a contractului fac trimitere la posibilitatea rezilierii de comun acord a contractului în cel mai scurt timp, maxim 30 zile. Astfel, Administrația parcului nu ar trebui să restrângă acest drept al rezidentului, dar în același timp ar trebui să dispună de un instrument echivalent.

Totodată, proiectul stabilește posibilitatea ca contractul să fie reziliat la inițiativa administrației parcului, în cazul neîndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea și menținerea statutului de rezident al parcului pentru tehnologia informației, în baza rezultatelor verificării efectuate anual de către entitatea de audit.

Astfel, dacă rezidentul prezintă raportul verificării anuale efectuate de către entitatea de audit, care confirmă nerespectarea condițiilor prevăzute de Lege, acesta ar trebui să piardă statutul de rezident și, respectiv, să fie privat de posibilitatea aplicării facilităților acordate. Această situație nu este în prezent reglementată. Prin urmare, la recepționarea de către administrația parcului a raportului verificării anuale întocmit de entitatea de audit contractată de rezident, în care se specifică încălcarea anumitor indicatori prevăzuți de lege (de exemplu, cota venitului din vânzări realizate din activitățile principale desfășurate în parc), administrația parcului nu îi poate retrage titlul de rezident în baza niciunui temei prevăzut actualmente la articolul 19 al Legii 77/2016.

Pentru anul 2019, nu au prezentat raportul de audit 17 rezidenţi, cu toate că termenul a fost extins în legătură cu criza pandemică din ţară. Un rezident, în urma verificării auditului, nu întruneşte condiţiile de 70% privind activitate principală.