Dispozițiile normative și individuale ale Comisiei pentru situații excepționale se contestă direct în instanța de judecată în termen de 24 de ore din momentul afișării pe pagina oficială a Guvernului. Norma este prevăzută în ultima decizie a Comisiei, adoptată marți, 24 martie.

Documentul prevede că, contestația depusă nu suspendă efectele actului contestat. Totodată, instanța de judecată nu este în drept să suspende acul contestat.

Competența exclusivă pentru examinarea contestațiilor împotriva Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale aparține Curții de Apel Chișinău. Cauza se judecă în termen de 72 de ore din data intrării dosarului în instanţă. Contestația declarată cu omiterea termenului, nu poate fi repusă în termen. Hotărârea Curții de Apel Chișinău va fi irevocabilă din momentul pronunțării.

Prevederile Codului administrativ, ale Codului de procedură civilă sunt aplicabile la examinarea cauzelor, în măsura în care nu contravin prevederilor dispoziții Comisiei pentru situații excepționale.

Amintim că în data de 17 martie, Parlamentul a declarat stare de urgență pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura urmează să fie aplicată până în data de 15 mai. În această perioadă, deciziile Comisiei pentru situații excepționale sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.