Contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din țară participă astăzi și mâine la o serie de instruiri în domeniul punerii în aplicare a Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar. Acestea sunt organizate de Ministerul Finanțelor și ghidate de un grup de formatori din cadrul instituțiilor subordonate Ministerului.

În cadrul instruirilor, contabilii vor primi suport pentru calcularea salariului mediu pentru anul 2018 și a salariilor în condițiile noi, inclusiv cu utilizarea aplicațiilor IT pentru procesul de calcul. Suportul informațional va fi acordat până la data de 28 februarie 2019.

Prevederile Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar au intrat în vigoare din 1 decembrie 2018 și se vor aplica la circa 200 mii de salariați din 2.700 de autorități și instituții bugetare.

Pentru punerea în aplicare a noii Legi a salarizării au fost aprobate o serie de regulamente privind modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare, a sporului de performanță, a salariului pe oră și salariului mediu lunar pentru angajații în sectorul bugetar.

Mai multe informații cu privire la sistemul unitar de salarizare pot fi consultate aici.