ÎCS Premier Energy SRL a prezentat Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) solicitarea de ajustare, aprobare şi aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice pentru anul 2020.

Potrivit solicitării, în acest an, consumatorii casnici ar putea plăti cu 10,76 bani sau 5,7% mai puțin pentru energia consumată.

Solicitarea a fost depusă în conformitate cu prevederile Metodologiilor de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție și de furnizare a energiei electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.65/2018 din 23.02.2018.
 
Potrivit companiei, la baza calculelor au fost luați în considerare mai mulți factori, și anume prețul de procurare a energiei electrice stipulate în contractele în vigoare pentru anul 2020, tarifele pentru serviciile de transport și distribuție în vigoare, precum și tarifele de distribuție solicitate pe data de 11 martie curent de către operatorul de distribuție, costurile de bază aferente activității și furnizare a energiei electrice, volumul de energie furnizată, indicatorii macroeconomici specificați în Nota informativă la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020.
 
Preturile reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune şi furnizorul serviciului universal calculate pentru ÎCS ”Premier Energy” SRL pe toate nivelele de tensiune sunt mai mici comparativ cu cele în vigoare, inclusiv pentru consumatorii casnici acestea prevăd o reducere cu 10,76 bani sau 5,7%.
 
Preţuri reglementate pentru furnizarea energiei electrice solicitate de către ÎCS Premier Energy SRL, furnizor de ultimă opțiune şi furnizor la serviciul universal:

Calculele detaliate și argumentele care au stat la baza solicitării de ajustare a prețurilor găsiți la următorul link.