Deși ar fi trebuit să fie finalizată încă câțiva ani în urmă, construcția Penitenciarului din municipiul Chișinău încă nu a început. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în sistemul Ministerului Justiției în anii 2019-2020 și a depistat mai multe nereguli.

La capitolul investiții capitale în cadrul sistemului penitenciar, se menționează că, în vederea îmbunătățirii condițiilor de detenție potrivit normelor și standardelor internaționale, Guvernul Republicii Moldova și-a asumat obiectivul de construcție și reconstrucție a unor penitenciare, conform Planului de acțiuni  și Strategiei de dezvoltare a sistemului administrației penitenciare pentru anii 2016-2020. Auditul a constatat că, deși la finele anului 2019 s-au finalizat lucrările de construcție și reconstrucție a două obiective, procesul de investiții capitale a fost afectat de unele nereguli și deficiențe.

Referitor la construcția Penitenciarului din mun. Chișinău, se menționează că, pe parcursul anilor 2019-2020, Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) a organizat mai multe licitații și o procedură de negociere directă conform regulilor Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în vederea selectării companiilor pentru executarea lucrărilor de construcție și a serviciilor de supraveghere, ale căror rezultate au fost anulate din motivul necorespunderii ofertelor prezentate. În consecință, reprezentanții BDCE au propus organizarea unei noi proceduri de achiziție în anul 2021, cu analiza motivelor care au dus la licitații și negocieri nereușite.

Conform acordului-cadru de împrumut, semnat la 10 octombrie 2013, lucrările de construcție a penitenciarului urmau a fi finisate la 31 decembrie 2017, iar darea în exploatare a obiectivului era planificată pentru luna iulie 2018. În baza Proiectului de organizare a șantierului, s-a estimat că lucrările de construcție vor dura aproximativ 36 de luni. Auditul denotă că până la sfârșitul anului 2019 lucrările de construcție a penitenciarului din mun. Chișinău nu au fost inițiate, implementarea proiectului fiind în întârziere, față de termenele stabilite în Acordul-cadru de împrumut, cu circa 54 de luni. Din acest motiv, la începutul anului 2019, Ministerul Finanțelor a intervenit către BDCE cu solicitarea de a extinde perioada de implementare a proiectului, aceasta fiind prelungită la 15 martie 2019 de către Consiliul de administrare al BDCE până la 31 decembrie 2022.