Cabinetul de miniștri au aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, mai multe modificări la Constituție privind activitatea judecătorilor și a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.

Astfel, Legea Supremă ar putea fi completată cu un articol care să stabilească expres că ”rolul Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței autorității judecătorești”. Potrivit autorilor proiectului, în prezent, art. 123 din Constituție enumeră atribuțiile CSM fără a arăta funcția cea mai importantă a acestuia, asigurarea autoadministrării judecătorești. Prin urmare, se propune introducerea unui articol nou. Ministerul Justiției afirmă că reglementări similare există și în alte state, de exemplu Constituția României stabilește că ”CSM este garantul independenței justiției”, iar Legea Supremă din Polonia prevede că, ”Consiliul judiciar polonez stă la straja independenței instanțelor judecătorești și independenței judecătorilor”.

O altă modificare aprobată de Guvern vizează componența Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, dacă în prezent, din CSM fac parte profesori titulari, se propune ca aceștia să fie substituiți cu ”persoane care se bucură de o înaltă reputație profesională și integritate personală, cu experiență în domeniul dreptului, care nu activează în cadrul organelor puterii legislative, executive sau judecătorești și nu sunt afiliate politic”. Potrivit autorilor, această sintagmă, din punct de vedere al sensului, include în sine profesorii titulari, dar în același timp oferă posibilitate de a alege în componența CSM și reprezentanți ai altor profesii juridice, cum ar fi specialiștii în domeniul promovării și respectării drepturilor omului, în domeniul managementului.

Totodată, durata mandatului membrilor CSM ar putea fi majorată de la patru ani la șase ani. În context, interdicția, care există la moment doar pentru membrii din rândul profesorilor de drept titulari de a deține doi mandate consecutiv, a fost extinsă pentru toți membrii CSM. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii în funcție în data intrării în vigoare a legi își vor exercită mandatul până la expirarea termenului pentru care au fost aleși sau numiți.