Consiliul Uniunii Avocaților urmează să se întrunească la 26 februarie într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au fost incluse 13 subiecte.

Membrii Consiliului urmează să discute următoarele subiecte ce vizează activitatea avocaților:

 • examinarea și aprobarea actelor în domeniul AML – prevenirea spălării banilor.
 • distribuirea domeniilor de responsabilitate între membrii Consiliului.
 • consemnarea suspendării activității de avocat în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.
 • consemnarea încetării activității de avocat în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.
 • înregistrarea contractelor privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.
 • consemnarea în lista avocaților scutiți de la plata contribuțiilor profesionale.
 • cu privire la desemnarea unui membru în Cosiliul de Mediere.
 • examinarea sesizării Consiliului UA cu privire la aprobarea și publicarea unor bune practici privind organizarea eficientă a timpului de muncă al avocatului și alte aspecte conexe.
 • desemnarea reprezentantului UAM în Comisia de concurs pentru selectarea avocaților în Sistemul Asistenței Juridice Garantate de Stat, pentru fiecare Oficiu Teritorial, prin consultare cu Barourile arondate coresunzător fiecărui Oficiu Teritorial.
 • examinarea cererilor prealabile privind restituirea parțială a mijloacelor bănești achitate ca taxă pentru examinarea dosarelor de admitere în profesia de avocat a persoanelor specificate la art. 10, alin. 2 din Legea cu privire la avocatură.
 • examinarea cererilor privind acordarea ajutorului material.
 • examinarea sesizărilor în privința unui avocat.
 • diverse.