Patru dintre noii membri aleși în Comisia de licențiere au contestat decizia repetată a Consiliului Uniunii Avocaților din Moldova prin care au fost anulate rezultatele concursului de selectarea a membrilor Comisiei de licențiere. O cerere prealabilă în acest sens a fost semnată de avocații Carolina Catan, Marcela Mariț, Igor Spînu și Lucian Rogac.

Avocații semnatari spun că noua hotărâre a Consiliului UAM reprezintă un artificiu procesual menit să eludeze Consiliul UAM de la executarea încheierii Judecătoriei Chișinău. Dispozitivul noii decizii este identific cu cel al hotărârii din 13 octombrie.

Mai mult ca atât, în cerere se spune că Consiliul UAM poate fi considerat capturat de grupuri de interese, menirea cărora este instalarea persoanelor apropiate în organele de conducere a avocaturii și în comisiile specializate. Orice încercare a persoanelor din afara grupurilor de interese de a accede în anumite funcții este drastic penalizat prin anularea și revocarea hotărârilor, cu depășirea competenței legale.

În document se mai menționează că membrii Consiliului care nu au participat la vot sunt, totuși, participanți la procedura administrativă pentru că au participat la etapa de examinare a condițiilor și pregătire în vederea emiterii actului administrativ individual. Mai mult, avocații spun că membrii Consiliului UAM și-a expus, anterior, părerea public într-un interviu oferit unui portal de știri.

Un alt motiv invocat este că, Consiliul UAM nu are competență să anuleze hotărârea Comisiei speciale cu privire la alegerea membrilor Comisiei de licențiere. Potrivit art. 53 alin. (2) din Codul administrativ, competența se stabilește în momentul inițierii procedurii administrative. În același sens, art. 54 alin. (2) din aceelași Cod spune că competența materială poate fi generală sau specială și este reglementată prin lege. Prin urmare, în opinia celor patru avocați, competența de a anula hotărârea de alegere a membrilor Comisiei de licențiere o are doar Comisia specială.

La fel, se menționează că a fost inițiată o procedură administrativă, Consiliul UAM urma să informeze toți membrii Comisiei speciale, noii membri aleși ai Comisiei de licențiere și participanții la concurs, deoarece toți sunt participanți și destinatari sau terți ai hotărârii adoptate. Neefectuarea acestor acțiuni denotă nu doar ilegalitatea, dar și o administrație defectuoasă, netransparență și vicioasă exercitată de Consiliul Uniunii. Documentul complet poate fi accesat aici.

Amintim că, luni, Consiliul Uniunii Avocaților a decis să anuleze, repetat, hotărârea prin care au fost aleși noii membri Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. De această dată, la vot nu au participat doi dintre membrii Consiliului, în privința cărora au fost invocate conflicte de interese. Decizia a fost luată după ce, anterior, instanța a dispus, prin încheiere executorie, suspendarea hotărârii Consiliului UAM din 13 octombrie cu privire la anularea Hotărârii Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

Consiliul Uniunii Avocaților spune că a decis să anuleze hotărârea de desemnare a noilor membri după ce au fost identificate mai multe neconformități în procedura de organizare a concursului.