Consiliul Uniunii Avocaților condamnă și consideră inadmisibile și ilegale acțiunile recente ale procurorilor prin care s-a restricționat întrevederea avocatului cu clientul său. Este vorba despre cazul Procurorului General suspendat, Alexandr Stoianoglo, aflat sub urmărire penală. O declarație în acest sens a fost publicată, recent, pe pagina web a Uniunii Avocaților.

Consiliul UAM menționează că întrevederea avocaților cu clienții în condiții confidențiale este un drept garantat de Constituție. Totodată, procurorii nu pot sa admită nejustificat prezumția vinovăției asupra tuturor avocaților, suspectându-i că pot transmite obiecte interzise clienților sau ar putea să contribuie la eschivarea clientului de la urmărirea penală, se spune în nota publicată.

”Prin asemenea imixtiune în exercitarea profesiei de avocat, fără careva temeiuri justificative, a fost dată o lovitură întregii bresle a avocaților din Republica Moldova. Or, nici o normă legală nu admite careva excepție de la exercitarea dreptului la apărare a persoanei urmărite penal, la fel cum nu este prevăzută de lege nici o excepție, care ar stabili posibilitatea imixtiunii în exercitarea profesiei de avocat în condițiile legii”, au mai menționat apărătorii.

Totodată, Consiliul spune că imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat, încălcarea drepturilor avocatului, dar și a dreptului la apărare, garantate de Constituția Republicii Moldova, alimentează neîncrederea avocaților în garanțiile de stat acordate profesiei și diminuează credința cetățeanului în rostul și eficiența instituției avocaturii. Aceasta subminează independența profesiei de avocat.

Consiliul Uniunii Avocaților reamintește că legea garantează oricărei persoane dreptul de a-și alege liber avocatul pentru consultanță şi reprezentare în materie juridică. Statul asigură accesul la asistența juridică calificată tuturor persoanelor fizice și juridice în condițiile legii.

Conform legii, avocații acordă persoanelor fizice şi juridice consultații şi explicații, expun concluzii cu privire la problemele juridice, prezintă informații verbale şi scrise referitoare la legislație, întocmesc documente cu caracter juridic, reprezintă interesele lor în instanțele de judecată, reprezintă interesele lor în materie juridică în relațiile cu autoritățile.

Totodată, conform paragrafului 18 al Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului, adoptate la Congresul al Optulea al Națiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi a Tratamentul Delincvenților, Havana (Cuba), 27 august – 7 septembrie 1990, ”avocații nu vor fi identificați cu clienții lor sau cu cauzele clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor”.

În conformitate cu art. 26 din Constituția Republicii Moldova, dreptul la apărare este garantat. Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepsește prin lege.

Prin urmare, Consiliul Uniunii Avocaților solicită autorităților statului respectarea dreptului la apărare tuturor persoanelor urmărite penal fără excepție, respectarea normelor și principiilor enunțate supra și neadmiterea identificării avocaților cu clienți lor sau cu cauzele clienților lor. La fel, apărătorii cer neadmiterea, în toate situațiile, fără excepție, a imixtiunii în exercitarea profesiei de avocat, neadmiterea urmăririi penale a avocaților pentru activități desfășurate în procesul exercitării profesiei de avocat în corespundere cu normele materiale şi procedurale, şi care rezultă dintr-o conduită profesională şi corectă.