Consiliul Uniunii Avocaților a prelungit, repetat, concursul pentru selectarea a trei avocați în calitate de membri ai Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților, până în data de 1 septembrie. Decizia a fost luată în cadrul ședinței ordinare din 25 iunie.

Candidații care optează pentru depunerea dosarului privind participarea la concurs, trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  • să fie înscriși în Lista avocaților care au dreptul de exercitare a profesiei de avocat.
  • să dispună de o experiență în domeniul instruirii de minim 7 (șapte) ani.
  • să se bucure de reputație ireproșabilă.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să depună la dosarul de participare următoarele acte:

  • Curriculum Vitae, semnat pe fiecare pagină;
  • scrisoare de intenție și motivare, care va conține viziunea candidatului în raport cu activitatea Centrului de Instruire a Avocaților;
  • alte acte din care să rezulte experiența în domeniul instruirii (copia carnetului de muncă, certificat constatator etc.)

Mai multe detalii sunt disponibile aici.