Consiliul Uniunii Avocaților (UAM) a aprobat în cadrul ședinței din 1 august Instrucțiunea privind modul de desfășurare a Adunărilor Generale ale Barourilor avocaților din cadrul UAM, în condițiile stării de urgență în sănătate publică.

Dispozițiile acesteia sunt obligatorii pentru Barourile ale căror număr de membri nu permite desfășurarea Adunărilor Generale în condiții obișnuite.

În instrucțiune se prevede că în perioada desfășurării votării și în procesul votării se vor respecta măsurile de sănătate publică, de control şi combatere a infecţiei SARS-COV-2-COVID-19, aprobate prin Hotărârea CNESP.  Totodată, accesul avocaților la urnele de votare va fi fluidizat, în așa mod, încât să fie respectate măsurile de sănătate publică, de control şi combatere a infecţiei.

În rest, Instrucțiunea cuprinde dispoziții organizatorice privind participanții la Adunare, stabilirea cvorumului, comisii etc.

Consiliul a mai stabilit că pe toată perioada desfășurării Adunărilor Generale, conform calendarului aprobat de către decanii barourilor, avocații se vor abține de la acțiuni care dezorganizează întrunirile, de la răspândirea mesajelor de dezinformare în spațiul public și pe rețelele de comunicare internă, de îndemnare la boicotarea adunărilor generale.

Totodată, Consiliul a dispus ca promovarea candidaților în organele de autoadministrare ale avocaților, opiniile contracandidaților și ale avocaților implicați în dezbateri, să se realizeze prin mijloace ce nu contravin dispozițiilor legale.