Plenul Consiliului Superior al MagistraturiI (CSM) consideră că Legea Supremă trebuie să fie modificată astfel încât CSM să aibă statutul de subiect cu dreptul de inițiativă legislativă în domeniul justiției. Propunerea se regăsește într-un aviz publicat recent pe pagina web a autorității.

În prezent, potrivit articolului 73 din Constituție, dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor în Parlament, preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului și Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

CSM menționează că, Consiliul este organul de autoadministrare judecătorească, iar potrivit prevederilor statuate în Constituție, puterea legislativă, executivă şi cea judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin.

”Potrivit principiului separației puterilor, nici una dintre cele trei puteri nu prevalează asupra celeilalte. Celelalte puteri de stat sunt subiecți cu dreptul de inițiativă legislativă, urmând a fi delegat acest drept și puterii judecătorești”, este indicat în document.

Potrivit Plenului CSM, o astfel de prerogativă i-ar oferi posibilitatea să poată interveni prompt și efectiv în soluționarea chestiunilor neclare, discutabile și a problemelor stringente cu care se confruntă sistemul judecătoresc.

Avizul complet poate fi accesat aici.