Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat se convoacă astăzi în ședință. Reuniunea va avea loc la sediul Uniunii Avocaților, începând cu ora 11:00.

În cadrul ședinței urmează să fie prezentat Raportul de activitate în sistemul de asistență juridică garantată de stat pentru trimestrul I, 2020.

Totodată, vor fi totalizate rezultatele activității CNAJGS în perioada mandatului 2016-2020.

Consiliul urmează să mai aprobe rezultatele de reevaluare a candidatului Ion Mazur desfășurat de către Comisia de concurs ad-hoc, creată prin hotărârea CNAJGS nr. 10 din 20.02.2020 și să examineze cererea depusă de avocatul Ala Raevschi cu privire la încetarea acordării asistenței juridice garantate de stat.