Consiliul Băncii de Finanţe şi Comerţ (FinComBank) are o nouă componență, aleasă în cadrul Adunării generale extraordinare a acţionarilor, desfășurate la 3 august.

Adunarea a fost convocată la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot ale FinComBank, iar la aceasta s-au înregistrat 34 participanți, care deţin 625 650 de acţiuni cu drept de vot, ceia ce constituie 74,75% din numărul total al acţiunilor aflate în circulaţie cu drept de vot.

În cadrul Adunării a fost aleasă componența nouă a Consiliului Băncii, din care vor face parte:

  • Elena Garcavenco - unul din fondatorii acționarului Băncii ”Continent” SRL, contabil-șef al ”Continent” SRL;
  • Larisa Rudenco - acționar minoritar al Băncii, consultant în ”AGRIMEC” SRL;
  • Victor Hvorostovschii - acționarul Băncii, fostul președinte al Comitetului de Conducere al Băncii. Tot el a fost ales în calitate de președinte al Consiliului Băncii.
  • Vladimir Nenno - acționar minoritar al Băncii, Universitatea de Stat al RM, colaborator științific coordonator;
  • Nicolae Dorin - acționar al Băncii, Președintele Asociației Băncilor din Moldova.

De asemenea, în cadrul Adunării au fost adoptate modificările și completările propuse la statutul “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.