Consiliul economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova a solicitat Comisiei economie, buget și finanțe să se implice în promovarea pachetului de propuneri legislative privind digitalizarea economiei naționale. Asta după ce oamenii de afaceri s-au arătat deranjați de faptul că în lipsa unui Guvern pachetul de legi este blocat.

Pachetul de propuneri legislative a fost prezentat de către șeful Secretariatului Consiliului economic pe lângă Prim-ministrul, Ion Lupan, în cadrul audierilor publice organizate pe platforma Comisiei.

Pachetul conține propuneri legislative privind digitalizarea economiei naționale, grupate în patru module. Acestea cuprind: înregistrarea, lichidarea afacerilor și modificarea documentelor de constituire la distanță; solicitarea și obținerea deciziilor în original în format electronic a certificatelor și altor documente de la autorități și organizații; excluderea pentru majoritatea afacerilor și instituțiilor publice a impedimentelor care țin de protecția datelor cu caracter personal; utilizarea semnăturii electronice avansate calificate în raporturi de muncă și promovarea interacțiunii la distanță între angajator și salariat.

Reprezentanții asociațiilor de business și-au expus opiniile, iar unele instituții au venit cu obiecții și propuneri de revizuire și îmbunătățire la proiect.

Unii membri ai Comisiei economie, buget și finanțe și-a exprimat interesul pentru susținerea proiectului și disponibilitatea de a semna o eventuală inițiativă legislativă, în consens și împreună cu alți deputați din fracțiunile parlamentare. Inițiativa ar urma să fie supusă discuțiilor, avizărilor și amendărilor de către toate instituțiile relevante, încât în redacția finală să reprezinte un compromis și un proiect de calitate.